eyes-285825__340.webp

SKYGGER

En skygge er en projektion. Det er en side af dig selv som du ikke vil være med, en egenskab og karaktertræk som du ikke vil eller må være med. En skygge er også det du ikke ønsker andre ved om dig. 

Vi har både individuelle og kollektive skygger, de individuelle dannes primært i vores barndom, der hvor vi skældes ud, udskammes og forkertgøres. På grund vores manglende evne og bevidsthed til at klare os selv er vi som barn afhængige af vores forældre for vores overlevelse og eksistens, vi ville dø uden.

For eksempel opstår skyggen når man som barn reager eller kopiere på den omsorgsgivende eller retningsgivende voksne, oftest vores forældre. Forkertgøres barnets adfærd udløses der en skam- eller skyldfølelse som er den primære grobund for en skygge. Det er mennesker som er kommet ind bag vores skjold, det er de mennesker som vi har udvist tillid eller vi er afhængige af i vores opvækst som påfører os skam eller skyld.

På grund af vores frygt for at blive udstødt som er lig med død for et barn, tillærer vi os forskellige forsvarsmekanismer over hvad der virker og ikke virker, hvor er vi elsket og hvor er vi ikke, hvor er vi inkluderet og hvor blive vi ekskluderet og frastødt flokken. Forsvarsmekanismerne som er en adfærd vi bruger for at forsvare den egenskab vi ikke bryder os om eller for alt i verden ikke ville være eller kan være med. Det er vigtigt at pointere at det er egenskaben/karaktertrækket som er skyggen og ikke adfærden.

Det destruktive eller udfordrende er at vi oftest bærer rundt på dem ubevidst og i den forbindelse spænder de ben for os, de begrænser os i at lyse op, så vores fulde potentiale kan udfoldes sig.  

Den samme effekt har de kollektive skygger, at de begrænser vores egen udfoldelse. I frygt for udskam og udstødelse tilpasser vi os på grund af vores tilhørsforhold. De kollektive skygger opstår i paradigmer som for eksempel gruppe, familier, arbejdspladser, kulturer, religioner osv. Ligesom ved de individuelle skygger, tilpasser vi os for at være inkluderet i frygt for ekskluderingen og udstødelse af fællesskabet, tilhørsforholdet eller flokken.

DET DU SER OG SIGER ER DU SELV...!

Skygger er de potentialer som der ikke bliver kastet lys på, som for eksempel tidligere nævnt barndommen eller senere i livet hvor vi bliver udskammet. Nogen mener at skam er kærlighedens skygge. Vi må ikke negligere eller dæmonisere skam da dens modsætning skamløshed eller stolthed heller ikke kan stå alene.

 

Skam er ofte en ødelæggende eller nedbrydende følelse, man kan kalde den en destruktiv kraft, men den kan omdannes som en skruppelløs selvudfoldelse. Har vi for eksempel ingen skam i livet er det heller ikke muligt at være en god kæreste, ven, samlever eller medborger osv.

Nogen påstår uden skam ingen kærlighed, fordi skammen er kærlighedens følgesvend. Det at være et menneske blandt andre mennesker, man kan sige at den er med til at tage sig at andres menneskers dom over og reaktion på ens personlighed og handlinger. Det er et biprodukt af mennesker interesse for hinanden, det er en følelse som vi må tage med hvis vi ønsker der skal opstå nye kontakter eller relationer til andre mennesker. Lader vi det styre ville vi stoppe med at række ud i frygt for afvisning og fornægte en grundlæggende menneskelig værdig som kærlighed.

Mørke Skygger
monster-426996__340.jpg

Mørke skygger, er det du ikke vil være.

 

Mørke skygger er sider af os selv som vi frastøder det er de sider af os selv som vi for alt i verden ikke ville stå ved, benægter eller forsøger at skjule.

 

De mørke skygger er ikke en negativ skygge, men vi tildeler dem en negativ betydning fordi vi på et tidspunkt i fortiden modtog negativ respons på egenskaben. Mørke skygger opstår gennem hele livet men primært i barndommen.

 

Vores laveste selv indeholder alle vores skygger enten ubevidste eller bevidste. Mørke skygger er ikke negative fordi de indeholder en gave i form af ressourcer, som vil gøre os mere hele når de opdages og integreres.

For at udgå at være det vi ikke vil eller tror vi må være, udvikler vi en form for sikkerhedsadfærd som fastholder os i det vi kalder komfortzonen, her er der en genkendelse om det er negativ eller positiv gør det os trygge eller der er fravær af frygt for eksklusion, afvisninger osv.

 

Ubevidst ser vi ikke at vi eventuelt bliver selvskadende eller lever i en form for begrænsning og nedtoning af vores lys og potentialer. Derfor kan man sige, at de mørke skygger dækker over vores lyse skygger.

DET DU IKKE VIL ACCEPTERE, VIL FORTSAT EKSISTERE
DET DU IKKE VIL VÆRE MED, VIL IKKE LADE DIG VÆRE
Lyse skygger

Lyse skygger, er det du "ikke" er.

 

Lyse skygger er alt det du beundrer, elsker og tiltrækkes af hos andre. De opstår typisk i fascinationen af andre, noget vi iagttager andre gør godt eller excellent osv. Noget som vi gerne ville være eller kunne, men ikke tør måske på grund af lavt selvværd eller manglende anerkendelse.

 

Lyse skygger er som de mørke de kan enten være bevidste eller ubevidste, de mørke skygger stiller sig i vejen for at vi kan opnå succes i de områder hvor vi eventuelt fascineres af andre eller omgivelserne.  

Både mørke og lyse skygger bor i modstand.