top of page
eyes-285825__340.webp

SKYGGER

En skygge er en projektion. Det er en side af dig selv som du ikke vil være med, en egenskab og et karaktertræk som du ikke vil eller må være med. En skygge er også det du ikke ønsker andre ved om dig. 

Vi har både individuelle og kollektive skygger. De individuelle dannes primært i vores barndom, der hvor vi skældes ud, udskammes og gøres forkerte. På grund af vores manglende evne og bevidsthed til at klare os selv, er vi som børn afhængige af vores forældre, for vores overlevelse. 

 

For eksempel opstår skyggen, når vi som børn reagerer eller kopiere på den omsorgsgivende eller retningsgivende voksne, som oftest er vores forældre. Forkertgøres vores adfærd udløses der en skam- eller skyldfølelse som er den primære grobund for en skygge. Det er mennesker som er kommet ind bag vores skjold. Det er de selvsamme mennesker, som vi har vist tillid eller som vi er afhængige af i vores opvækst som påfører os skam eller skyld.

 

På grund af vores frygt for at blive udstødt, og i sidste ende dø, tillærer vi os forskellige forsvarsmekanismer. Vi tilpasser os og finder ud af hvad der virker og ikke virker, hvis vi skal føle os elsket og inkluderet i flokken. Forsvarsmekanismen er en adfærd vi bruger for at forsvare den egenskab vi ikke bryder os om eller for alt i verden ikke ville være eller kan være med. Det er vigtigt at pointere, at det er egenskaben/karaktertrækket som er skyggen og ikke adfærden.

Det destruktive eller udfordrende, er at vi oftest bærer rundt på dem ubevidst. Det ubevidste spænder ben for os og begrænser os i at lyse op, så vores fulde potentiale kan udfoldes sig.

 

Den samme effekt har de kollektive skygger. Disse begrænser vores egen udfoldelse. I frygt for udskamning og udstødelse, tilpasser vi os for at høre til. De kollektive skygger opstår i for eksempel grupper, familier, arbejdspladser, kulturer, religioner osv. 

Ligesom ved de individuelle skygger, tilpasser vi os for at være inkluderet i frygt for ekskluderingen og udstødelse af fællesskabet. 

DET DU SER OG SIGER ER DU SELV...!

Skygger er de potentialer som der ikke bliver kastet lys på. Som tidligere nævnt, barndommen eller senere i livet hvor vi bliver udskammet. Nogle mener, at skam er kærlighedens skygge. 

Vi må ikke negligere eller dæmonisere skam da dens modsætning skamløshed eller stolthed heller ikke kan stå alene.

Skam er ofte en ødelæggende eller nedbrydende følelse. Man kan kalde den en destruktiv kraft. Men har vi for eksempel ingen skam i livet, er det heller ikke muligt at være en god kæreste, ven, samlever eller medborger osv. Her kan man tale om en sund og en usund skam.

Nogen påstår, at uden skam ingen kærlighed, fordi skammen er kærlighedens følgesvend. Det er et biprodukt af mennesker interesse for hinanden. Det er en følelse, som vi må tage med, hvis vi ønsker der skal opstå nye kontakter eller relationer til andre mennesker. Lader vi det styre vil vi stoppe med at række ud i frygt for afvisning og i fornægtelse af en grundlæggende menneskelig værdi som kærlighed.

Mørke Skygger
monster-426996__340.jpg

Mørke skygger, er det du ikke vil være.

 

Mørke skygger er sider af os selv som vi frastøder. Det er de sider af os selv, som vi for alt i verden ikke ville stå ved, benægter eller forsøger at skjule.

 

De mørke skygger er ikke en negativ skygge, men vi tildeler dem en negativ betydning, fordi vi på et tidspunkt i fortiden modtog negativ respons på egenskaben. Mørke skygger opstår gennem hele livet men primært i barndommen.

 

 

 

Vores laveste selv, indeholder alle vores skygger enten ubevidste eller bevidste. Mørke skygger er ikke negative. De indeholder en gave, i form af ressourcer, som vil gøre os mere hele, når de opdages og integreres.

For at undgå, at være det vi ikke vil være, eller tror vi ikke må være, udvikler vi en form for sikkerhedsadfærd. Sikkerhedsadfærden fastholder os i det vi kalder komfortzonen. 

 

Ubevidst ser vi ikke, at vi eventuelt bliver selvskadende eller lever i en form for begrænsning og nedtoning af vores lys og potentiale. Derfor kan man sige, at de mørke skygger dækker over vores lyse skygger.

DET DU IKKE VIL ACCEPTERE, VIL FORTSAT EKSISTERE
DET DU IKKE VIL VÆRE MED, VIL IKKE LADE DIG VÆRE
Lyse skygger

Lyse skygger, er det du "ikke" er.

 

Lyse skygger er alt det du beundrer, elsker og tiltrækkes af hos andre. De opstår typisk i fascinationen af andre, noget vi iagttager andre gør godt eller excellent osv. Noget som vi gerne ville være eller kunne, men ikke tør, måske på grund af lavt selvværd eller manglende anerkendelse.

 

Lyse skygger er som de mørke. De kan enten være bevidste eller ubevidste. Hvor de mørke skygger stiller sig i vejen for at vi kan opnå succes i de områder hvor vi eventuelt fascineres af andre eller omgivelserne.  

Både mørke og lyse skygger bor i modstand.
bottom of page