top of page

Familiecoaching

Familiecoaching har til hensigt at styrke og skabe positive forandringer i relationen. Det sker igennem en række samtaler der starter en ny udviklingsproces hos jer som familie. Det er en udviklingsproces der styrker kommunikationen, forståelsen og åbenheden imellem jer, hvilket også har indvirkning på hvordan i hver især har det. 

Når der er mistrivsel, problemer eller lidelse hos ens barn, så er der noget man skal se på som forældre. Fordi det er et symptom på, at der er noget der ikke virker eller fungerer.

Der er noget der er usundt i relationen og der er brug for indsigter og værktøjer til at skabe ændringer og positive forandringer. Det er ofte et fælles problem som alle må samarbejde omkring for at ændre, og her er familiecoaching yderst relevant især hvis dit barn også er i et ungecoaching forløb eller ungeterapi forløb.

Hvem er familiecoaching for?

team-spirit-2447163_1920.jpg
  • Familiecoaching er for alle familier, der ønsker en positiv udvikling sammen. Det at få hjælp til følelsesmæssige og personlige problematikker er tit et tabu. Men samtidig er vores familieliv så dyrebart og noget at det vigtigste vi har.

  • Så at få hjælp til at styrke samspillet er uvurderligt.

  • Det er for jer der ønsker at finde ind til jeres families ressourcer og lære af hinanden.

  • Det er for jer der er villige til at gå vejen med at bryde mønstre

  • Det er for jer der ønsker at tage ansvar for jeres fælles trivsel

Samspil & sammenhold

I en familiecoaching session eller forløb får i indsigt i hinandens tanker, følelser, adfærd, intentioner og udækkede behov. Denne indsigt skaber grundlag for et bedre samliv. Igennem den større forståelse for jer hver især, opnår i et bedre samspil i hjemmet og barnets trivsel og selvværd vil forbedres og styrkes i opvæksten.

Familiecoaching er samtaler til dig som forældre eller jer som forældrepar, der måske oplever magtesløshed, bekymring eller er kørt surt i familielivet, opfostringen eller hverdagen. Som forældre ønsker du hjælp til at forstå og støtte dit barn bedre gennem opvæksten.

Og så er det til jer, der oplever at familie konflikterne er blevet destruktive og fylder mere end de positive stunder i hverdagen. En eller flere af jer, lever måske med følelsen af at det ikke er det liv du ønsker med din familie, og du ikke er den forældre du virkelig ønsker at være. 

En familiecoaching kan købes særskilt ellers anbefales det som tilkøb i et ungecoaching eller ungeterapi forløb. Ligesåvel anbefales det at du som forældre deltager i et individuelt mini forløb på 3 sessioner. 

Har du spørgsmål i forbindelse med familiecoaching eller mistrivsel hos dit barn er du meget velkommen til at kontakte mig på 20654630 kh. Matheuz Cosmos 

Priser for familiecoaching:

Prisen er inkl. moms og indeholder:

  • 1 session/ samtaler af 60 - 75 minutters varighed kr. 1.575,00 

  • 3 sessioner / samtaler af 60 - 75 minutters varighed kr. 4.375,00

Individuelt mini forløb for forældre:

Prisen er inkl. moms og indeholder:

  • 1 session/ samtaler af 60 - 75 minutters varighed kr. 1.195,00 

  • 3 sessioner / samtaler af 60 - 75 minutters varighed kr. 3.175,00

Hvordan foregår en familiecoaching?

Familiecoaching er en mulighed for at lære at bryde nogle af de mønstre, der er i familien – hos jer som forældre og i familien som helhed.
 
Familiecoachingen er dialog baseret og foregår i stole placeret i en cirkel hvor jeg styrer samtalens form og faciliterer processen ved blandt andet at stille spørgsmål, der åbner op for ny forståelse og refleksion som giver nyt perspektiv og nye handlemuligheder.
 
Som udgangspunkt arbejder jeg altid ud fra jeres udfordringer her og nu med et tilbageblik i jeres relation og det ønskede mål. Målet med familiecoaching er at tydeliggøre og understøtte familiens ressourcer og sammen finde de virk fulde og effektive løsninger ud fra den nye forståelse.

familiesession.jpg

Familiecoaching indeholder ofte Psykoedukation som man kan kalde en form for undervisning, som vil hjælpe jer med at forstå jeres egen eller den unges psyke bedre og samtidig lære jer at forstå hvorfor det du evt. eller dit barn føler er normalt og hvordan et fænomen fungerer. Dette med udgangspunkt i at opnå bedre livskvalitet og større selvoplevet funktionsniveau Generelt er i eksperterne i jeres liv. Jeg er den, der kan være tovholder og stille de svære og nysgerrige spørgsmål, med stor respekt for jeres familie med en anerkendende tilgang.

bottom of page