top of page
bamboo-2118461_960_720_edited.jpg

Hvad er mindfulness?

Mindfulness går ud på at vågne op til det liv, du har lige nu.

Ikke det liv, der har været, eller som måske vil komme. Men at vågne op til det liv, der er i dette øjeblik, på en måde, hvor du er venlig mod dig selv.

Mindfulness har rødder i buddhismen. Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved. Vi bliver alle syge, forfalder og dør. Og sindet narrer os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted.

 

I mindfulness-træning arbejder man med opmærksomheden. Man noterer dét, der dukker op. Og accepterer det. Du har sikkert allerede opdaget, at det ikke kun er gode tanker og følelser, der dukker op. I mindfulness betyder accept, at man ser, hvad der er. Det betyder ikke, at man nødvendigvis kan lide det, man ser, men at man tager det til sig, uanset hvad det er.

 

Mindfulness er en bevidst måde at skærpe og fastholde opmærksomheden på den øjeblikkelige oplevelse. At være til stede i nuet, snarere end at hænge fast i ting, som er sket, eller som vi ønsker vil ske. Forskning viser, at mindfulness i mange tilfælde reducerer symptomer og har positiv effekt på holdninger, adfærd og selvopfattelse.

 

I et mindfulness forløb lære du at mediterer, du bliver klædt på til at du selv kan opretholde en daglig praksis med meditation og Mindful Living, med andre ord at have en integrallivspraksis. I forløbet undervises du også i principperne de 5 opper og de 7 grundholdninger indenfor mindfulness.

  •    At vågne op       

  •    At vokse op       

  •    At rydde op       

  •    At åbne op       

  •    At lyse op

Meditation - en rejse tilbage til dig selv

 

Meditation er en vej til øget selvforståelse og til større dybde, perspektiv og kvalitet i tilværelsen. Desuden er meditation et veldokumenteret redskab til at reducere de negative virkninger af stress og løsne op for spændinger i sind og krop. Resultatet er forøget psykisk og fysisk velvære samt mere overskud og inspiration i hverdagen. Gennem meditationens stilhed lærer du at lytte til den dybere intuitive del af din bevidsthed, som normalt overskygges af den indre "mentale støj". Du kommer i tættere kontakt med dine egentlige behov og bliver bedre i stand til at skille væsentligt fra uvæsentligt - til at navigere mere trygt gennem det hav af informationer og valgmuligheder, du dagligt præsenteres for. Målet er at integrere sjæl og krop, stilhed og aktivitet, det indre og det ydre.

 

Måder at meditere på

Der findes flere forskellige former for meditation, som hver har deres værdi og anvendelsesfelt. På et mindfulness forløb lærer du en enkle og virkningsfulde meditationsmetoder, som du kan have glæde af resten af livet. Du får nogle redskaber, som bl.a. involverer bevidsthed om den naturlige vejrtrækning, ikke-dømmende opmærksomhed i forhold til bevidsthedsindhold/opstående tanker, oplevelse af krop og bevidsthed som en helhed.

pexels-photo-816377.jpeg
bottom of page