top of page

Stress release

Stress tager liv - Lad det ikke blive dit

Hvem kender ikke det at pulsen stiger og hjertet tæsker derudad ved tanken om at skulle gøre noget eller ændre noget. Depoterne er helt udtømte, ingen ressourcer og man ender i inaktivitet og en kæderække af selvkritiske tanker fylder hele bevidstheden og igen efterlades man i utilstrækkelighed.

Angst - Depression - Stress - Turn About

Man ved man må gøre noget, men ved ikke hvad? Man har ikke energien, gang på gang forsøger man og erfare at man ender tilbage i samme rille og afslutter igen dagen med utilfreds- og utilstrækkelighed.

 

Stress er en belastningsreaktion på enten det kvantitative, kognitive eller emotionelle plan og udsættes du for denne belastning over længere tid opstår forskellige symptomer som for eksempel dårlig søvn, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, indre uro, svimmelhed, hjerte- kar sygdomme, binyretræthed, udmatningssyndrom el.lign.

 

Hvilke typer belastninger kan resultere i stress?

Belastningen (stressoren) kan være både fysisk, kemisk, biologisk og psykisk.

Det kan for eksempel være traumer, kulde, varme, støj og smitte.

Psykiske belastninger kan være: Læs mere om depression & angst her!

  • Kvantitative - for eksempel store arbejdsmængder og tidsnød.

  • Kognitive - for eksempel krav om at huske meget og være kreativ.

  • Emotionelle - for eksempel oplevelse af katastrofer, dødsfald og mobning.

​​

Både belastningens varighed og dens styrke er afgørende for,

om belastningen medfører stress.

 

Stress handler om krav og ressourcer. En vigtig viden er at krav læner sig meget op ad forventninger. Ofte har vi en masse forventninger til os selv, eller vi tror at andre forventer en masse af os. Vi forsøger konstant at efterleve disse forventninger og får ikke sat sunde og tydelige grænser. Vi sælger simpelthen ud af os selv i et endeløst forsøg på at være fuldkomne. Vi mister ressourcerne og stressbelastningen kan ende med kroniske symptomer som tidligere nævnt.

 

I stressbelastningen er det ressourcerne og livsstilen der skal ændres og her er jeg ekspert i at hjælpe dig med at finde netop de ressourcer du skal bruger for at ændre din livsstil og genvinde et liv med sunde og realistiske beslutninger. Jeg har selv tidligere i mit liv været stressramt med voldsomme belastningsreaktioner, så jeg ved hvad vi har med at gøre.

 

Erfaringen er, at der ofte skal flere sessioner til. I den forbindelse har jeg sammensat et coaching forløb som jeg kalder stress release som består af 5 sessioner. Med Lifeoaching og psykoterapi hjælper jeg dig med at afklare det eller de steder i dit liv hvor kravene er urealistiske. Du bliver også klogere på den bagvedliggende årsag, så der også her kan sættes ind på forandring. Med NLP-metoder genfinder du dine ressourcer som bliver forankret i dig så du igen kan bruge dem i din hverdag. I forløbet anvendes også mindfulness ligeledes modtager du metoder og værktøjer som du kan anvende under og efter forløbet.

Priser for Stress Release forløb:

Pris 5.225 kr. inkl. moms.

Prisen indeholder

 

  • 5 sessioner / samtaler af 60 - 75 minutters varighed.

Stress forløb - hjælp til stress - Turn About
bottom of page