top of page

De 4 fire tilknytningsformer 

I din barndom responderede dine forældre på dig, denne respons har uendelig stor betydning for hvordan du møder verden som voksen.

Det kalder man for tilknytningsformer, hvor der er fire forskellige former eller mønstre. Disse former har jeg beskrevet nedenfor, måske du kan genkende dig selv i et af mønstrene.

Læs mere HER om tilknytningsformer:

Den trygge:

I en barndom hvor mor og far har været nærværende, stabile og indfølende vokser man op hvor det er trygt. Man oplever at man er fri til at gå ud og ind af kontakten med et naturligt flow og kunne smelte sammen og samtidig være sig selv på et andet tidspunkt.

Hvis man ikke har fået det i sin barndom, så er det muligt at man i en eller anden udstrækning har udviklet en tryg tilknytning på et andet tidspunkt senere i livet.

Tilknytningsstile - Turn About

Som regel har der været en eller anden der har været tryg for dig, også i barndommen. Måske en bedsteforælder, et kæledyr, en onkel, ven/veninde eller en form for spirituel kontakt.

Her er en lille tegnefilm som illustrerer dannelsen af tilknytningsformerne: Se film

TEGN PÅ TRYG TILKNYTNINGSFORM

 • Et trygt forhold til dig selv og andre

 • En tilfredsstillende relation til både mænd og kvinder

 • Du har en realistisk optimisme

 • Et tilfredsstillende seksuelt forhold

 • Har let ved at komme i balance/hvile i dig selv igen ovenpå udfordrende situationer, også i forhold til andre

 • Du går ind og ud af kontakten med andre i en naturlig rytme

 • Evner at forblive nærværende i kontakten

 • Har en sund balance mellem din opmærksomhed på dig selv og den anden

 • Er opmærksom, hvis noget er galt i kontakten

 • Besidder en god indlevelsesevne

 • Du er i stand til at reparere relationen, når det er nødvendigt – eller modtage den andens initiativ til at gøre tingene godt igen. Du kan tilgive

 • Du kan forlade et usundt forhold

 • Du sætter ord på problemerne og tager konflikterne i forholdet, når det er påkrævet

 • Du affinder dig ikke med dårlige situationer og ved, at du fortjener at blive behandlet ordentligt

 • Du kan udtrykke dine behov direkte, klart og tydeligt

 • Har en god kropskontakt, også når du er i kontakten med andre

 • Du er i stor udstrækning den samme, uanset om din partner (eller andre) er i samme rum

 • Tænker, føler og udtrykker dig 80% af tiden positivt om din partner

 • Har et godt selvværd – og er respektfuld overfor andre

 • Du kan være alene i ro og afslappethed

 • Har medfølelse med dig selv eller andre, når der er lidelse

 • Reagerer modent i forhold og lader dig ikke overmande af følelser, fornuft eller instinktive reaktioner

Den ambivalente / opsøgende:

I din barndom, i form af mor og far var kærligheden, omsorgen og nærværet der, for så at forsvinde igen uden forvarsel. Så kom den måske senere for atter at forsvinde, det kunne barnet ikke regne ud, hvornår omsorg og kærligheden var til rådighed.

 

Barnet bliver derfor optaget af at regne ud, hvordan det kan få kontakt og kærlighed. Fordi det jo lykkes ind i mellem at få den tror barnet derfor, det har noget med barnet selv at gøre.

 

I vores kultur har de fleste af os en del af dette tilknytningsmønster. Dels fordi vi afleverer vore små børn til pasning hos andre, eksempelvis vuggestuer og dagplejemødre. Derfor vil dette tilknytningsmønstre desværre ikke blive mindre udbredt i den nærmeste fremtid.

 

Mor og far er der, så er de væk, så er de der igen osv., inden barnet er stort nok til helt at regne ud hvornår. Man kan sige at en nænsom start og indkøring i institutionen forebygger. Barnet må bevare trygheden og tilliden til at kærligheden og omsorgspersonerne er der kontinuerligt.

Mønstret for Den ambivalent/opsøgende tilknyttede er, at man er overoptaget af den anden, og af den grund let mister sig selv. Man mangler at opleve en vedvarende stabil relation. Man identificerer sig med: “Jeg længes, men jeg har ikke”! Hvis man får kærlighed, den anden er tilgængelig – så vil man typisk miste interessen. Det kan være svært for din partner at få lov til at elske dig.

TEGN PÅ AMBIVALENTE TILKNYTNINGSFORM

 • Du oplever vedvarende frustration, angst eller fortvivlelse i kærlighedsforhold

 • Du har svært ved at få ro på og ”lande” af dig selv, når du er påvirket følelsesmæssigt eller i alarmberedskab – du har brug for en anden til at hjælpe dig med dette

 • Der er et minimum af opmærksomhed på dine behov

 • Du er usikker på, om du kan få dine behov opfyldt – eller om det overhovedet er i orden at have behov eller ønsker i et forhold

 • Ubevidst frygter du, at behov vil medføre nederlag – at den anden vil efterlade dig, hvis du udtrykker dine behov

 • Ubevidst overdriver du følelser og behov! Fordi du dybest set ikke tror på, at du kan få opfyldt dine behov

 • Du nøjes med det, der er til rådighed – i stedet for at bede om det, du virkelig har brug for

 • Du har iver efter at behage og forsyne andre, også selv om det er selvskadende

 • Nogle gange giver du for at få – og tager derefter afstand fra den anden, hvis han/hun ikke giver lige så meget

 • Du prioriterer ofte den anden frem for dig selv. Du overfokuserer på den anden og den andens behov

 • Fortidens følelser oversvømmer dig let – og projicere ubevidst fortiden ind i nuet. Filteret mellem fortidens følelser og nutid er spinkelt

 • Tendens til høje forventninger til andre – nærmende sig det perfektionistiske

 • Ubevidst identificerer du dig med ”Jeg længes – men jeg har ikke”. Så selv hvis du får kærlighed og omsorg, så har du svært ved at tage imod

 • Hvis din partner er/bliver tilgængelig, mister du nemt interessen. Vender dig så typisk mod en ny mand/kvinde, du ikke kan få

 • Ubevidst veksler du mellem længsel og kærlighed. Tror du elsker, hvis du savner!

 • Det er let for dig at føle du ikke er god nok eller at du fortjener at få

 • Du kan have lavt selvværd

 • Du kan have depression

 • Du kan opleve tomhed

 • Du kan have afbrydelse af familierelationer

 • Du har ofte korte(re) forhold – eventuelt også dine venskaber

 • Du mister nemt dig selv i forholdet

 • Du har gentagende tanker om hvad andre tænker om dig og du kan have besættende tanker om din partner.

MULIGE UDFORDRINGER I FORHOLDET

 • Du bliver let oversvømmet af følelserne og kan have følelsesmæssige udbrud (som sagt blander sig fra fortiden). Du ser ikke at din oversvømmelse i høj grad kommer fra din fortid og du tror det alt sammen handler om din partner.  

 • Du har let ved at brokke dig og bebrejder din partner alt muligt…men ofte indirekte og martyragtigt, siger eksempelvis:

 • Du har let ved at bebrejde din partner og brokke dig over alt muligt, ofte indirekte og martyragtigt, du siger f.eks. ”Du vil også meget hellere være sammen med de andre”, ”Du tænker altid på dit arbejde først”, ”Jeg gør alt muligt for dig”

 • Du bliver let utilfreds fordi du kan mangle at tage ansvaret for dig selv fuldt ud. Du skubber det i stedet over på din partner og ender ofte i en ubevidst offerrolle. Du tænker: ”Hvis bare han/hun…., så ville vi/jeg være lykkelige”

 • Du skubber ofte din partner væk – og skaber derved dit eget værste mareridt!

 • Din partner kan nogle gange føle vrede uden at vide hvorfor, det sker fordi du ofte giver for at sikre dig mod afvisninger. Din partner kan føle sig manipuleret og at der er en pris for det, som du giver – hvilket der også nemt kan være!

 • Du kan finde på at ødelægge dynamikken når du føler dig elsket og tilgængelig af din partner, ved selv at blive utilgængelig og sabotere den kærlige kontakt

 • Din partner kan have oplevelsen af, at han/hun ikke kan gøre nok for at bevise eller vise sin kærlighed og den samtidig er til at stole på. Din partner kan føle at kærligheden bliver afvist og preller af på dig, som om at du slet ikke kan få øje på den og du også har svært ved at tage den til dig. Der er ofte en ubevidst overbevisning som ”Ja, ja du elsker mig lige nu – men hvad med i morgen? Der er du nok væk!”

SELVHJÆLP TIL HVAD DU KAN GØRE

 • Forhold der er stabile og vedvarende vil være healende og i det hele taget en kærlighed, du kan regne med i det lange løb. Der er også stor healing i det spirituelle hvis du samtidig bevarer jordforbindelsen.

 • Kig efter tegn fra din partner, tegn på at din partner ønsker kontakt og ønsker forholdet med dig, fremfor at kigge efter din partner er der for lidt. Vær bevidst og opmærksom på dine oplevelser om de er sande og faktuelle og ikke farvet af fortidens briller.

 • Træn dit nærvær og opmærksomhed i nuet, når du får omsorg og kærlighed. Giv dig selv lov til at opleve og mærke det som bringes op i dig.

 • Øv dig i at mærke dine behov og træn modet til at udtrykke dem klart og tydeligt. Forvent ikke at andre tager ansvaret for dig og dine behov, øv dig i selv at tage det fulde ansvar.

 • Stop med at give for at få, træn dig selv i at bede om og acceptere samtidig et nej.

 • Stop besættende tanker om andre! Stop de tanker, som kværner rundt i dit hoved om ham eller hende om og om igen.

 • Registrere og stop tankerne når du tror at andre tænker noget om dig. Du kan alligevel ikke ændre på det. Brug din energi bedre. Spørg dig selv i stedet: ”Hvad vil jeg gerne?”

Den undvigende / afvisende:

Man har oplevet en tidlig afvisning, lukkethed, følelsesmæssig fjendtlighed, fjendtlige øjne/ansigter fra mor og/eller far. Med disse oplevelser er det blevet mere sikkert at adskille sig og tage afstand end at bibeholde kontakten.

 

Måske var mor og far ikke kærlige fordi de ikke selv havde oplevet kærlighed. Det kan også være at mor havde problemer under graviditeten eller med graviditeten, det kan også være et fødslen var hård eller mor fik en fødselsdepression.

 

Det kan også være at mor og far havde konflikter med hinanden, med andre eller de var præget af træthed, sygdom eller stress. Disse ting kan have fået mor/far til at virke uvenlige i barnets øjne.

 

Forældrene kan godt have givet det, barnet havde brug for praktisk/fysiologisk (mad, ren ble mv.).

Måske der manglede et følelsesmæssigt nærvær, hvor barnet kunne føle varme, glæde og føle sig ønsket og velkommen.

 

Det kan være at forældrene gav, men uden at have lyst til at give, eller uden at have noget at give af. Resultatet er, at man helt ubevidst beslutter sig til “Jeg klarer mig selv”.

 

Man har fokus på selv at dække sine behov. Der kommer en tendens til at gøre betydningen af sine behov, forhold og andre mennesker meget mindre – end betydningen reelt har.

TEGN PÅ UNDVIGENDE TILKNYTNINGSFORM

 • Du bor alene, trives bedst sådan, går dine egne veje, er privat

 • Ubevidst nedtoner du betydningen af forhold til andre

 • Det er nemt at få ro på og ”lande” dig selv. Men du har svært ved at lade en anden hjælpe dig med dette

 • Ubevidst giver du andre en kold skulder og overfokuserer på dig selv

 • Ofte ”Oppe i hovedet” og kan være udfordret i at mærke kroppen

 • Du er god til at bruge hovedet og er intelligent – men har sværere ved at håndtere følelser

 • Du kan eventuelt have mange venner og være engageret, men det er på et overfladisk plan. Du møder først problemerne, når du går ind i et betydningsfuldt kærlighedsforhold – hvor de dybe behov ligger

 • Ubevidst har du frygt for at ønske eller længes, da det føles overvældende sårbart

 • Ubevidst kan du ”forsvinde” eller gå ud af kontakten

 • Det sker at du undertrykker dit ønske om kontakt og kan overbevise dig selv om, at du har det bedst alene – at du ikke har brug for andre

 • Du har svært ved at opleve og udtrykke følelser og behov – udsætter dem hellere!

 • Du kan opgive mennesker/menneskeheden og i stedet relatere til dyr, naturen, spiritualitet mv.

 • Dine forventninger til andre er ofte lave

 • Du kan føle dig som en fremmedgjort og forkert i forhold til andre, som om du ikke hører til

 • Du ”kører dit eget løb”

UDFORDRINGER I FORHOLDET

 • Det sker du trækker dig, måske mentalt, fysisk eller følelsesmæssigt. Din partner oplever det som om der er en afstand mellem jer.

 • Din partner får ikke klar besked om dine ønsker eller mangel på samme. Fordi du undertrykker dine behov.

 • Ubevidst fordømmer du din partners behov og tager afstand til dem.

 • Ubevidst foragter du muligvis din partners følelsesmæssige udtryk. Du trækker dig, hvis for eksempel din partner græder eller bliver vred

 • Din indlevelse kan være begrænset eller helt mangle

 • Du er ikke helt nærværende i forholdet og stiller ikke helt op

 • Eksempelvis kan øjenkontakt eller fysisk berøring være et problem i kontakten

 • Du kan have svært ved at snakke om følelser og selve forholdet. I stedet for håndterer du tingene mere praktisk og intellektuelt. Du siger ikke jeg elsker dig, men skifter hellere din partners vinterdæk på bilen eller vasker hans tøj.

SELVHJÆLP TIL HVAD DU KAN GØRE

 • Oplev og opdag, at verden ofte er venlig og tryg

 • Opdag at du hører til

 • Tag førertrøjen på og deltag i dit liv fremfor at observere det.

 • Acceptere og tillad sårbarheden i at have behov og ønsker i forhold til andre mennesker

 • Øv dig i at mærke din krop og dens lidenskab.

 • Træn din indlevelse for dine egne og andres behov, begær, ønsker, drømme, følelser mv.

 • Træn dig selv i at udtrykke dine inderste tanker, følelser og behov

 • Øv dig i at dele dig med dine nærmeste

 • Træn dig selv i, at række ud til andre og udvikle din tillid til, at der findes støtte fra andre mennesker

 • Øv dig i at sætte pris på andre mennesker og dine relationer

 • Gå i terapi for at opleve et andet menneske støtte dig og hjælpe dig med at hele de gamle afvisninger og skrammer.

Den desorganiserede:

Som menneske har man to grundlæggende behov, nemlig behovet for tryghed og behovet for tilknytning. Disse to behov ligger som nummer to og tre ovenpå det første af Maslows behovspyramide. Hos den desorganiserede var disse to behov modsatrettede i barndommen.

 

Mor og far, måske søskende eller nære familiemedlemmer har været smertefulde, overvældende, skræmmende eller mors og fars forhold har været det. Hvad der har foregået eller er sket, har på ingen måde givet mening for barnet. Mor og far har signaleret ”kom her og bliv væk” eller der har været skift mellem ekstreme tilstande uden hensyn til barnets signaler. Det kan eksempelvis ske hvis de voksne er berusede eller påvirket på anden måde, hos børn er det meget skræmmende med en fuld forælder.

 

Uanset hvad, følte barnet sig forkert ud fra de valgmuligheder forældrene skabte. barnet kunne for eksempel tage sig af mor og gøre hende glad og samtidig tilsidesætte sig selv og sit velbefindende. Eller eksempelvis truede mor med selvmord eller hun gik og var væk i flere timer, det kunne for eksempel også være at man skulle vælge mellem mor og far eller andre dårlige valgsituationer. Det kan også være at der har været overgreb i familien, enten var man der som vidne eller også var man selv udsat for overgreb.

 

Man kan så som voksen komme til at tro at kærligheden er skræmmende samtidig med at man har brug for den. Healingen af dette tilknytningsmønster indfinder sig først, når man healer det instinktive niveau. Det vil sige, at man på det krybdyrhjerne-kropslige niveau heler de gamle traumer. Dette er et plan, der ligger dybere end både følelser og tanker.

TEGN PÅ DESORGANISERET TILKNYTNINGSFORM

 • I forholdet kan du føle dig som en fejltagelse på grund af dine overvældende reaktioner (dramaqueen/king) I dit voksne liv kan undertrykte overlevelsesinstinkter fra det oprindelige kærlighedsforhold til mor og far, udløse intensiteten i dine reaktioner som kan være spontane og eksplosive

 • Der kan opstå forvirring på hvornår en kontakt med en anden er tryg eller om der er brug for at adskille sig, er det nødvendigt at flygte eller kæmpe.

 • I forholdet kan du have svært ved at finde ud af hvad der foregår fordi du kan føle dig rundt på gulvet.

 • Ofte er du fastlåst i ”Kom her – og bliv væk!” mønstre. Du rækker ud efter kærligheden –> du bliver skræmt –> du trækker dig eller angriber –> du bliver rolig igen, når der er afstand –> du rækker ud osv. Det ligner her det ambivalente tilknytningsmønster, men der er reelt tale om to forskellige mekanismer. Den desorganiserede tilknytningsform handler ikke om den andens tilgængelighed, som for Den ambivalent/nervøst tilknyttede, men om at du bliver overvældet på et instinktivt niveau af kontakten. Gamle historier bliver bragt i spil på grund af den nære kontakt og dermed den gamle spændingstilstand i nervesystemet. ALERT! Den ambivalente mister interessen, hvis den anden er tilgængelig. Den desorganiserede springer forskræmt tilbage eller angriber aggressiv

 • Du kan være bange for at blive sindssyg/vanvittig på grund af indre kaos (stammende fra den oprindelige situation i din opvækst: Dén var vanvittig!)

 • Når du beskriver din fortid, kan du opleve anspændthed du holder eksempelvis lange pauser når du fortæller, måske du stopper midt i sætningerne. Eller du har fysisk og/eller følelsesmæssig følelsesløshed

 • Du kan have hukommelsesproblemer

 • Tvetydighed, rod og uklarheder er svært at håndtere og vækker uro i dit indre og skaber ofte vrede- eller panikudbrud

 • Du er udfordret med at være i nuet

 • Din barndom kan være svær at huske, du huske måske kun få episoder eller ting som du har fået fortalt eller set på billeder.

 • Du kan have oplevelsen af at gamle belastende situationer, som dukker levende op i din erindring, som om du var der igen, flashbacks

 • Du kan være dårlig til at passe på dig selv også kropsligt

 • Du kan eventuelt gøre skader på dig selv kropsligt eksempelvis ved at skære i dig selv

UDFORDRINGER I FORHOLDET

 • Du er udfordret på at vide hvornår det er okay at stole på andre og have tillid. Enten kan du have blind tillid eller slet ingen tillid

 • Faresignaler er svære at tyde, fordi du har lært at overhøre dem som barn

 • Du har svært ved at sætte grænser fordi du selv har svært ved at mærke dine egne

 • Du er usikker på om dine egne grænser er i orden

 • I et forhold kan du have vedvarende behov for at flygte eller kæmpe fordi følelsen af tryghed mangler i høj grad

 • Du har humørskift, som kan være pludselige

 • Din partner kan blive forskrækket eller bange for dine pludselige skift og de ekstreme følelser, eksempelvis raseri eller panik anfald

 • En manglende evne til at være til stede i nuet og være i kroppen, kan få din partner til at føle sig skubbet væk

 • Dit forhold kan være præget af forfølger-offer dynamikker, magt-afmagt

SELVHJÆLP TIL HVAD DU KAN GØRE

 • Psykoterapi er noget af det bedste du kan gøre og gerne regelmæssigt indtil fortidens traumer er healet. Det kan være at du ingen gang husker de oprindelige hændelser fordi de har været så overvældende, at der er lukket af for at mærke dem og det vanvid som skete. Proppen sidder i kroppen og det kan forløses, plantemedicin er også virk bart i traumebehandlinger.  

 • Det er også vigtigt i terapien at få skilt de to livsnødvendige behov ad: Behovet for tilknytning og behovet for tryghed dengang du var barn – så de to behov nu kan opleves fra samme person. Nemlig fra din partner

 • Lige såvel er det også vigtigt at du får landet din tilstand af ”alarm” som du sikkert ikke mærker du allerede er i, fordi du har lukket af og skilt dig fra at mærke. Dette omfatter blandt andet, at du får din instinktive del af hjernen (krybdyrhjernen) til at forstå, at dit liv lige her og nu er (relativ) trygt.

 • Sæt fokus på, at du faktisk har overlevet og er voksen nu. Fokuser på dine ressourcer

 • Opdag at fortiden er overstået, det skete var dengang.

 • Find nogle tryggere relationer. Det kan betyde, at der er forhold til kæreste, familiemedlemmer og/eller venner, som du muligvis skal stoppe eller begrænse

 • Opbyg en realistisk tillid, tal f.eks. med andre om, hvad der er rimeligt og realistisk

 • Slip tanken om, at din partner skal være perfekt, ligesom du heller ikke selv er. Du må lære at rumme rimelige skuffelser, afstem denne rimelighed med andre mennesker du kender

 • Hvis der er misbrugsforhold, skal de udrenses og tillad ikke lignende dynamikker som (forfølger-offer, magt-afmagt). Afslut forholdet, hvis du ikke kan stoppe disse dynamikker

 • Lær mindfulness og træn dig i at være til stede i nuet med din bevidsthed. Lær herigennem at have kontakt med dig selv i løbet af dagen.

For den undvigende, Den ambivalent/nervøse og Den desorganiserede er vejen til trygge tilknytninger at fokusere på de trygge, stabile og vedvarende relationer der er eller var i din tilværelse, om det så er andre mennesker, dyr eller spirituelle oplevelser. Når man fokuserer på det som allerede er okay får det mulighed for at vokse.

HUSK: Tilknytningsformerne ligger i det ubevidste, hos autopiloten. Selvom om man erkender tilknytningsformen er det ikke nok at ændre den, fordi den er gammel og en veltrænet overlevelsesmekanisme som autopiloten må overbevises om, at 

Tilknytningsformer - Turn About

det er i orden at forlade. De ligger således på det instinktive niveau, som går dybere end følelserne.

 

Desværre er der ikke mange neurale forbindelser mellem krybdyrhjernen, som instinkterne ligger i og så neocortex, hvor bevidsthed, fornuft og voksen-jeget sidder.

 

Den rigtig gode nyhed er, at Den trygge tilknytning er det naturlige tilknytningsmønster. Det vil derfor udkonkurrere de andre, hvis det får næring gennem fokusering herpå og gennem personligt arbejde!

Kunne du tænke dig at blive klogere på dine tilknytningsformer og samtidig finde mere tryghed i dit forhold og øvrige relationer? så kontakt mig her. 

Herunder kan du se en model som illustrerer de 4 tilknytningsformer, måske du kan genkde dig selv i en eller flere, for vi kan skifte i forhold til den relation, som vi interagerer med. Du kan for eksempel se på modellen, at den ambivalente har en høj ængstelighed og lav undgåelse når utrygheden aktiveres. 

De 4 tilknytsstile_edited_edited.jpg
bottom of page